Kamarai választások 2018

Kamaránk feladatait döntéshozó testületei, szervei, bizottságai és a kapcsolódó hivatal segítségével látja el. Kamaránk legfőbb döntéshozó szervezete a közgyűlés, amelyet az ügyvédi kamara teljes tagsága alkot. Kamaránk irányító testületeit és tisztségviselőit négy évenként a közgyűlés választja.

A Budapesti Ügyvédi Kamara Választási Bizottsága és elnöksége ezúton tisztelettel meghívja a Kamara tagjait a 2018. évi választói közgyűlésére. Ezen az oldalon a választással kapcsolatos tájékoztató anyagokat tesszük közzé.

Bemutatkozó anyagok

A Budapesti Ügyvédi Kamara tisztségviselőinek, testületeinek és a Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlése tagjainak 2018. évi választásán tisztséget/testületi tagságot vállalni kívánó személyek bemutatkozó anyagai

Tájékoztató dokumentumok

Meghívó a Budapesti Ügyvédi Kamara 2018. évi választói közgyűlésére (2018. július 2.)

A Választási Bizottság 2018. október 1-jei ülésén meghozott határozatok (2018. október 3.)

Határozat a 2018. évi választás jelöltlistájáról (2018. október 15.)

Határozat a Szavazatszámláló Bizottság elnökéről, tagjairól és póttagjairól (2018. október 19.)

A Budapesti Ügyvédi Kamara Választási Bizottságának 1/11.21/2018. számú határozata a választás eredményének megállapításáról

A Budapesti Ügyvédi Kamara Választási Bizottsága választási eredményt megállapító határozatának kiegészítése

Névjegyzékek

Névjegyzék a kamara választásra jogosult, valamint válaszható tagjairól (2018. augusztus 23.)

Az európai közösségi jogászok névjegyzéke, akik számára az Üttv. az elnökség választása során szavazati jogot biztosít (2018. augusztus 23.)