Főbb belső működési normák

A Kamara “kamarai hatósági”, és más közfeladati ügyekben jár el és szolgáltatásokat nyújt. A köztestület képviseletének szabályozása kettős: egyrészt az Alapszabály tartalmazza az általános szabályokat, másrészt – a közigazgatási hatósági ügyekben – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), a közfeladatot ellátó szervekről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (Köf.r.) és az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi LXXV. törvény szerint kell eljárni.

A bankszámla feletti rendelkezési jog mindig kettős. A rendelkezést megelőzőleg az előkészítést a szakmai terület és a pénzügy párhuzamosan elvégzi és minden kifizetés utalványozásra a főtitkár elé kerül.

Főbb szervezeti, működési előírások

Alapszabály

 A Kamara hivatalának feladatköréről és szervezetéről (Elnöki utasítás, 2016.10.17.)

Az aláírási, kiadmányozási jog gyakorlásának ügyrendje (2010. Eln. 470/2/25. számú határozat)

Egyes aláírási és utalványozási jogkörök delegálásáról (Elnöki utasítás, 2015.08.28.)

A kamarai nyilvántartásokkal kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról, a kamarai tagság megszüntetése, kizárás, illetőleg a tevékenység végzése alóli felfüggesztés esetén (Elnöki utasítás, 2016.08.24)

A Budapesti Ügyvédi Kamara iratainak irattári kezeléséről és selejtezéséről (Szabályzat, 2009.12.09.)

A kamara informatikai eszközeinek védelméről (Elnöki utasítás, 2012.10.15.)

Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató (2015. május 20.)

Személyi adatok védelme hatósági megkeresések megválaszolásakor (Elnöki utasítás, 2010.06.30.)

Iratbetekintés rendje fegyelmi ügyszak (Elnöki utasítás, 2009.03.31.)

Idegen nyelven történő kamarai igazolások kiadásának átmeneti szabályai (Elnöki utasítás, 2017.09.08.)

A BÜK szárazbélyegző ügykezeléséről (Elnöki utasítás, 2018.10.09.)

Főbb gazdálkodási, pénzügyi működési előírások

Számviteli politika (Elnöki utasítás, 2016.10.17.)

Számviteli politika és kiegészítései (Elnöki utasítások, 2014.10.15, 2015.02.09., 2016.03.10.)

Értékelési szabályzat (Elnöki utasítás, 2016.10.17.)

Számlarend 2016 (Elnöki utasítás, 2016.10.17.)

Bizonylati rend 2016. (Elnöki utasítás, 2016.10.17.)

Pénzkezelési szabályzat (Elnöki utasítás, 2016.07.01)

Beszerzési és eszközkezelési rend (Elnöki utasítás, 2015.10.19.)

A szerződések előkészítésének és kezelésének rendje (Elnöki utasítás, 2010.01.21.)

Utalványozások előkészítésének rendje (Elnöki utasítás, 2010.01.21.)

Leltározási szabályzat (Elnöki utasítás, 2016.10.17.)

Selejtezési szabályzat 2016. (Elnöki utasítás, 2016.10.17.)

A kamara tagdíjainak közléséről, előírásáról, a teljesítések ellenőrzéséről és nem fizetés esetén történő egyes eljárásokról (Elnöki utasítás, 2016.10.17.)

Tokenhasználat-Internetes utalások  (Elnöki utasítás, 2017.09.20.)

Főbb, munkatársakat érintő előírások

Alkalmazottak béren kívüli juttatásai (Elnöki utasítás, 2012.04.10.)

Mobilparkolás szabályozása (Elnöki körlevél, 2012.10.08.)

A munkabérek átutalás útján történő kifizetéséről (Elnöki utasítás, 2018.10.24.)

Az egyes ügyintézők aktuális feladatait honlapunk Kapcsolat oldalán tekinthetik meg.