Üvegzseb

Pénzügyekről, magunknak

Köztestületünk a budapesti ügyvédek által befizetett tagdíjakból gazdálkodik. Költségvetésünket a választott Elnökség dolgozza ki és terjeszti a valamennyi tag által alkotott kamarai Közgyűlés elé, amely azt elfogadja.

Ez olyan nagy létszámú szervezetnél azonban, mint amilyen a Budapesti Ügyvédi Kamara, természetes állapot, hogy még a közös dolgaink iránt érdeklődő kollégák közül sem vesz részt mindenki a Közgyűlésen. A Budapesti Ügyvédi Kamarának, az előttünk álló feladatok megoldásához nagy szüksége van tagjainak a kellő tájékozódáson alapuló támogatására. Éppen ezért hoztuk létre az Üvegzseb rovatot, ahol tagjaink – a költségvetést elfogadó közgyűlési anyagok között már közzétett pénzügyi csomag információin túlmenően – éves bontásban megtekinthetik, mely szerződések alapján mire, mennyit és hogyan fordít befizetett tagdíjaikból a Kamara szervezete.

Szerződések

 • A Budapesti Ügyvédi Kamara szerződéseinek listája (2019.06.17.)

  A Budapesti Ügyvédi Kamara megbízási szerződéseinek listája (2019.06.12.)

  Budapesti Ügyvédi Kamara 2018. I-IX. évközi költségvetési és gazdálkodás beszámoló az elnökség számára (2018.11.20.)

  Budapesti Ügyvédi Kamara 2018. I-IX. hó időszaki auditált számviteli tv. szerinti beszámolója (2018.11.12.)

  Budapesti Ügyvédi Kamara  2018. I-IX. hó évközi pénzügyi információk – átvilágítási jelentés BPO Audit Kft. (2018.11.12.)

  A Székház Kft. szerződéseinek listája (2019.06.17.)

  A JogTudorPlusz Ügyvédi Szolgáltató Kft. megbízási és egyéb szerződéseinek listája (2019.06.17.)

  A BÜK 2018. évi foglalkoztatottak tisztségviselők juttatása I. negyedév (2018.05.04.)

  Megbízási szerződés az OÜNy szinkronizációval kapcsolatos fejlesztési támogatási szolgáltatás nyújtása tárgyában – BÜK – KEYSERVE Kft. (2018.10.03.)

 • A JogTudor program tudástartalmaihoz részint nyomtatott termékek formájában, részint az online jogi adatbázison keresztül több, mint 9000 tevékenységfolytató kollégánk rendelkezik hozzáféréssel.

  A kamara elnöksége – az érintett kiadóktól történt előzetes ajánlatkérés eredményeképpen – 2017. december 4-én úgy döntött, hogy az ügyvédi tevékenységet végzőknek az új polgári perrendtartás hatálybalépésével egyidejűleg több kiadvány hozzáférhetővé tételével nyújt támogatást.

  Nyomtatott szakkommentárok kedvezményes beszerzésének támogatása:

  A Wolters Kluwer “kodifikátori” (szerkesztő: Wopera Zsuzsa) vagy a HVG-ORAC “szakértői” (szerkesztő: Varga István) Pp. kommentárok egyikére. A BÜK az “aktív” nyilvántartottak számára történő kedvezményes flottaszállításban egyezett meg a két kiválasztott kiadóval. Elnökségünk a 4.500 Ft-os önrész feletti költségtérítésnek a kamara általi átvállalását támogatta.

  Elektronikus Pp. iratmintatár, illetve kommentár: 

  A Jogtudor nagy mélységű elektronikus jogi adatbázisba való beillesztés céljából 15 millió forint + ÁFA összegért beszerezte a HVG-ORAC 388, szerkeszthető mintát tartalmazó elektronikus polgári eljárásjogi iratmintatárát (Szerkesztő: Varga István és Gelencsér Dániel).

  Külön térítés nélkül a Jogtudor elektronikus adatbázis részét képezi a Petrik Ferenc által szerkesztett, főként bírók által írt ún. “kapcsos” Pp. kommentár.

  A tevékenységfolytató nyilvántartottaknak tehát két nyomtatott és egy elektronikus új Pp. “nagykommentár”, valamint egy elektronikus Pp. iratmintatár áll rendelkezésére.

  A kamarai jogtanácsosok csatlakozása a Jogtudor elektronikus jogi adatbázisához:

  Az Üttv. nyomán több, mint 1600 fővárosi jogtanácsos és jogi előadó kamarai felvételére került sor. A BÜK az ő számukra is biztosítja a JogTudor nagymélységű elektronikus jogi adatbázis szolgáltatást, amelynek szolgáltatója a HVG-ORAC kiadó.

  A 2018. december 31-én lejáró szolgáltatói szerződés módosítására 2017. december 17-én került sor.

  HVG-ORAC – BÜK JogTudor szerződés jogtanácsosi kiegészítés

  A bővítés költsége 6,3 millió forint + ÁFA volt. Ezzel a budapesti kar minden aktív tevékenységfolytatója (kb. 9000 fő) számára elérhető elektronikus jogi adatbázis 2018. évi bruttó költsége 98,2 millió forint.

  HVG-ORAC – BÜK JogTudor szerződés hosszabbítás a 2019-es évre (2018. december 19.)

  • Egyes történésekkel, szerződésekkel kapcsolatban 2015 március eleje óta körlevelek, sajtónyilatkozatok kerültek nyilvánosságra.

   • Nem történtek bűncselekmények a BÜK-ben. A nyomozás dokumentumai.

    A Készenléti Rendőrség (NNI) bűncselekmény hiányában megszüntette az ismeretlen tettes ellen a Budapesti Ügyvédi Kamara ügyeiben folytatott nyomozást. Dr. Papp Géza, a kamara főtitkára 2015 márciusában név szerint a kamara elnökével szemben tett feljelentést, amit közösségi oldalakon is nyilvánosságra hoztak. A nyomozás két évig folyt, tanúkat hallgattak ki, szakértőt vontak be, házkutatásokra került sor és sok ezer oldalt tanulmányoztak át. A megszüntető határozat ellen a sértett kamarának volt panaszjoga. Elnökségünk a 2017. április 4. napján hozott 2017. Eln. 470/05/04. számú határozatával úgy döntött, hogy a kamara (sértett) nem él panasszal. Ezt követően dr. Papp Géza saját nevében és főtitkárként is a kamara képviseletében panasszal élt a megszüntető határozattal szemben. Panaszát – annak megállapítása mellett, hogy az nem a jogosulttól származott – a Budakörnyéki Járási Ügyészség érdemben is elbírálta és elutasította. Megállapította, hogy hivatalból sincs ok a megszüntető határozat felülbírálatára, a nyomozó hatóság megállapításai helyesek, megalapozottak és nem történt bűncselekmény. A főtitkár e határozattal szemben is panasszal élt, amit a Pest Megyei Főügyészség szintén elutasított.

    Határozat a Budapesti Ügyvédi Kamaránál folytatott nyomozás megszüntetéséről (2017. március 16.)

    A BÜK elnökségének 2017. Eln. 470/05/04. számú határozata a Készenléti Rendőség kamarát érintő nyomozásmegszüntetési határozatával kapcsolatos panasztétel tárgyában  (2017. április 4.)

    A Budakörnyéki Járási Ügyészség G.1210/2015/25 sz. határozata dr. Papp Géza panaszának érdemi elutasításáról (2017. május 12.)

    A Pest Megyei Főügyészség G.992/2015/23-I. sz. tájékoztatása dr. Papp Géza újabb panaszának mellőzéséről (2017. június 2.)

   • A főtitkár levele a BÜK Ellenőrző Bizottságához, az arra adott bizottsági válasz és az elnök észrevételei, továbbá az OPTEN Kft. körlevele (2015. március 3-5.)

    Ezeket a dokumentumokat már akkor elhelyeztük a Kamara soron következő közgyűlési iratai közé (“Háttéranyagok”) és azóta azokat összesen több ezer alkalommal tekintették meg. A kérdéses dokumentumok itt újból megtekinthetők.

    Dr. Réti László elnök észrevételei a körlevélre és az EB válaszára (2015. március 4.)
    (PDF formátum, 290KB)

    Dr. Papp Géza főtitkár március 3-i, a tagsághoz eljuttatott körlevele (2015. március 3.)
    (PDF formátum, 209KB)

    Dr. Dobozy Gábor és az Ellenőrző Bizottság válaszlevele (2015. március 4.)
    (PDF formátum, 2,68MB)

    Az OPTEN Kft. észrevételei a BÜK főtitkárának tájékoztató levelére (2014. március 5.)
    (PDF formátum, 27,5KB)

   • A TaxArt 2005 Kft. teljesítései

    A szerződések feltüntetése az Üvegzseb rovatban folyamatosan megtörtént, a költségvetés biztosította az előirányzatokat és az éves közgyűlési szöveges beszámolók a kft. és munkatársa tevékenységéről köszönettel emlékeztek meg. A szerződést a kamara és a megbízott 2017. március 31. napjával szüntették meg. A kamara ezúton is köszöni az áldozatos, kitűnő és szakmailag magas szintű munkát.

    Megjegyzések a TaxArt Kft. szerződéséhez

    Teljesítési igazolás: A teljesítésekről a főtitkár, főkönyvelő, vagy az elnök által elfogadott igazolások születtek.

    A teljesítések tartalma és számszerűsíthetősége:

    E tevékenység nem tanulmányok írására, hanem folyamatos belső munkára vonatkozott. A 2010- ben belépett új gazdasági igazgató, a 2014 márciusában belépett főkönyvelő és az újonnan választott főtitkárok integrálására is kiterjedt. Csak az e-mailek száma meghaladta az 5 ezret.

    Produktuma volt – a teljesség igénye nélkül – a pénzforgalmi szemléletű könyvvitelről a kettős könyvvitelre való áttérés, a Székház Kft. tevékenységének a kamarába való visszaszervezése, egy teljes kamarai költség besorolási kódrendszer kialakítása, havi pénzügyi jelentések, monitoring rendszer kialakítása, a napi munkavégzést érintő kisebb-nagyobb munkafolyamatok újraszabályozása, egy működő kontrollig és monitoring rendszer felépításe. Folyamatos tanácsadás és konzultáció biztosítása az elnök, az új gazdasági vezetők, főtitkárok részére, illetve a pénzügy informatikai támogatása az informatikai fejlesztések során. Az összes pénzügyi közgyűlési és elnökségi előterjesztés (pl tagdíjhatározatok) a költségvetések és analitikáinak kialakításában való közreműködés is. Számos új belső szabályzat (Számviteli politikák, Szerződések előkészítése, illetve Utalványozások rendje, Eszközbeszerzés, Pénzkezelés rendje) előkészítése, kiadása, mások módosítása.

    A teljesítéseknek a pénzügyi, számviteli és gazdasági folyamatokra számos hatása volt. Így –egyebek mellett – már 2011-ben 73 millió forint megtakarítás jelentkezett az “Egyéb irodai költségek” és a “Fenntartási Kiadások” sorokon, ez utóbbin 2012-ben pedig további 17 millió forint. Ezt az eredményt az akkori főtitkár, a gazdasági vezető, és a Taxart Kft. közös tevékenységének tudhatjuk be.

    Díjak és számlázás:

    A megállapodás átalánydíjas. Az átalánydíj megállapításakor havi 24, később 20 óra teljesítmény elvárást irányoztak elő.
    2010-ben a havi díj 600 ezer + ÁFA /hó.
    2011-től 2013. december 30-ig a havi díj 300 ezer + ÁFA /hó.
    2014. január 1- március 1. között nem volt szerződéses kapcsolat.
    2014. március 1-től a havi díj 600 ezer + ÁFA /hó.
    2015. évre előirányzott és kifizetett keret havi 468.466 + ÁFA volt.

    A szerződést a felek 2017. március 31. napjával szüntették meg.

    JogTudorPlusz Kft. (a BÜK kizárólagos tulajdonában áll): Csak 2014. első két hónapjában állt fenn szerződés. Egyidejűleg a Kamarával szerződés nem volt.

    A munkát a 2014-es költségvetésben előirányzott alternatív költségvetési célhoz harmonizált, a Kft-t érintő projektfeladatok tették szükségessé. A biztonsági jel bevezetéssel a kamarában megszűnt volna az önálló pénzügyi, informatikai és több más tevékenység. Ezeket a kizárólagos BÜK tulajdonban álló kamaraközi szolgáltató cég vette volna át. A feladatot a kft. elvégezte.

    Törvényi háttér: a 2013.12.30-án kihirdetett Üt. módosítás. 2014. márciusában módosító, majd halasztó törvénymódosítás történt, ezért a szolgáltató cég kialakítását felfüggesztették és a TaxArt visszaszerződött a kamarához. 2015-re az előirányzatát a kamara lecsökkentette és csak annak erejéig (október hónapig) és csak a BÜK-nek történt teljesítés és számlázás.

    2016.  április 24.

    A TaxArt Kft. – BÜK és TaxArt Kft. – JogTudorPlusz Kft. között létrejött szerződések bemutatása
    (PDF formátum, 38KB)

   • Regulációs szakjogászi megbízás

    A Kamara szakmai munkáját a választott tisztségviselőkön kívül önkéntesek és külső szakértők is segítik. A Kamarában folyamatos hatósági ügyintézés és közigazgatási jogi jellegű közfeladat megvalósítás folyik. Ezek egy része a belső és az országos normaalkotással is kapcsolatos (észrevételek, előterjesztések, normaszövegek készítése és kormányzati ellenőrzésben történő közreműködések). A Kamara csapatában az önkéntesek közül szorgalmával és alaposságával kitűnt dr. Baranyi Bertold kollégánk (honlapja itt megtekinthető), aki az igazságügyi tárca kodifikátora volt és ma is aktív résztvevője a közigazgatási, informatikai és egyéb közjogi természetű kodifikációs szaktevékenységnek.

    A Kamara három ízben kötött különböző időtartamú, fix díjas szerződést, amikor az elvégzett önkéntes munka mennyisége már sokszorosan meghaladta az elvárható és elfogadható mértéket. A szerződések ténye a Kamara Üvegzsebében feltüntetésre került. Itt pedig megtekinthető a kolléga által leadott tevékenységkimutatást. nnek teljes dokumentációja a Kamara irattárában elérhető.

    Dr. Baranyi Bertold tevékenységkimutatások
    (PDF formátum, 45KB)

   • A főkönyvelők fókuszban

    A Kamara 2010 és 2014 közötti főkönyvelője Vasváriné Juhász Piroska a 2014. évi kamarai választásokat követően pár nappal bejelentette, hogy távozni kíván a Kamarából. Elsődleges indokul azt jelölte meg, hogy érzése szerint elveszítette az elnök bizalmát. Szándéka megmásíthatatlan volt, az elnök hosszas, kitartó kérlelése ellenére is. Személyes találkozót kért, amelyre a Kamara akkori külsős adótanácsadóját, Wodzinsky Andrásnét is magával hozta, aki  mérlegképes könyvelő, tapasztalat nagyvállalati főkönyvelő és adótanácsadó volt. Őt javasolta utódjául. Átadta az elnöknek az itt megtekinthető összegzést arról, hogy az ő távozásával a Kamara évente milyen megtakarításra tehet szert. Másodlagos okként lakónikusan csak annyit mondott: “Nem akarom látni ami most itt a Kamarában következik.”

    Munkaviszonya végülis közös megegyezéssel szűnt meg. Az új főkönyvelő munkáját tovább segítette, bejárt dolgozni és a szerződés szerint nyárig rendelkezésre állt.

    Vasváriné Juhász Piroska 2015 januárjában kezdődő audit során eseti megbízást kapott a Kamarától (a szerződés az Üvegzseb rovatban feltüntetésre került) és munkájával segítette az audit lefolytatását. Volt munkatársaival kapcsolata jó, szerencsére nem munkanélküli.

    Wodzinsky Andrásné azóta főkönyvelői beosztásban a Kamara alkalmazottja. 2014-ben csak azzal a feltétellel vállalta el a pozíciót, ha a próbaidő végéig fenntarthatja tagsági viszonyát a TaxArt Kft-ben arra az esetre, ha nem véglegesítjük. A munkaviszony határozatlan időtartamúvá alakulása után tagsági viszonyát a TaxArt Kft-ben megszüntette.

   • JogTudor CD-k

    A 2015. évi közgyűlési beszámoló külön fejezetet szentelt a JogTudor első 33 hónapjának. A vád szerint a Kamara kb. 22.000 CD-t vásárolt, holott tagsága csak hatezres és a CD-k egyébként is értéktelenek, nem lehet róluk nyomtatni. Az igazság viszont az, hogy a tagság számára 2015. december 31. napjáig 149.105 db különböző, más-más kiadású és/vagy más szerzőtől származó papír és elektronikus könyv kiosztása történt meg.

    Ez a szám folyamatosan tovább növekedett. Ezért a tagság külön térítést nem fizetett, erre a tagdíjbefizetések maradványát használta fel a Kamara. A kiadott és természetben a tagsághoz már eljuttatott könyvszolgáltatások összértéke a program első 33 hónapjában 629.026.478 Ft volt. Ezen felül jutott hozzá tagságunk ugyancsak külön térítés nélkül a 33 hónap alatt 1,773 milliárd forint értékű online elektronikus jogi adatbázishoz (OptiJUS és Jogkódex).

    A közgyűlési beszámoló vonatkozó fejezetei itt is elolvashatók. A JogTudor programmal kapcsolatos beszámolókat a 2017-ben megtartott közgyűlés is jóváhagyta.