Kapcsolat

Budapesti Ügyvédi Kamara

Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 7.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 61.
E-mail cím: szolgaltatas@bpbar.hu
Honlap: http://www.bpbar.hu
Telefon: +36 1 353 0155, +36 1 353 0810
Telefax: +36 1 332 1385

Bankszámlaszámunk: 10900011-00000007-20950113

Adószámunk: 19001841-2-41

Adatvédelmi tisztviselő: Biricz Melinda (telefon: +36 1 353 0155/135. mellék, e-mail: melinda.biricz@bpbar.hu)

Irodáink

Telefonszámok, e-mail címek
(Az egyes ügyintézők elérhetőségeit lejjebb találja meg.)


 • Telefonos menürendszer

  1 Ügyfélszolgálat

  -1 Általános tájékoztatás, információ
  -2 Recepció
  -3 Ügyvédi és alkalmazott felvétel, ügyintézés
  -4 Ügyvédjelölti felvétel, ügyintézés
  -5 Irodai ügyek, működési forma váltása
  -6 Székhely ellenőrzés
  -7 Igazolás, oktatásügy, elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés
  -8 Ügyvédi tevékenység szüneteltetése, lemondás, irodagondnokság
  -9 Európai közösségi jogász és külföldi jogi tanácsadó felvétele, ügyintézés

  2 Pénzügy

  -1 Pénztár
  -2 Pénzügy, tagdíj-egyeztetés
  -3 Főkönyvelő
  -4 Végrehajtási ügyek

  3 Elnöki titkárság
  4 Fegyelmi ügyek

  -1 Panaszügyek
  -2 Előzetes vizsgálat
  -3 Fegyelmi ügyek
  -4 Összeférhetetlenségi és etikai ügyek

  5 Könyvtár
  6 Rendezvények, oktatás
  7 Informatika

  -1 Tagnyilvántartás, ügyintézési felület
  -2 Jogtudor szolgáltatás
  -3 e-Letétkezelő
  -4 Aláíró kártyák, autentikációs hibák
  -5 Kamarai honlap, ügyvédkereső
  -6 Hírlevél

  0 English


Főépület (1055 Budapest, Szalay utca 7.)

 • Titkárság
 • Könyvtár
 • Gondnokság
 • Általános ügyintézés

1055 Budapest, Szalay utca 7/A. szám alatti iroda

 • Ügyfélszolgálat
 • Pénzügyi részleg
 • Általános ügyintézés
 • Ügyvédiskolai ügyintézés

1054 Budapest, Szemere utca 10/A. szám alatti iroda

 • Vizsgálati, fegyelmi ügyek intézése

1054 Budapest, Szemere utca 10., II. emelet alatti iroda

 • IT menedzsment

Ügyfélfogadási idő:

 • hétfőtől-csütörtökig 9:00-14:00
 • pénteken 9:00-13:00

A pénztár nyitvatartási ideje:

 • hétfőtől-csütörtökig 9:00-14:00
 • pénteken 9:00-13:00

Az adótanácsadó ügyfélfogadási ideje:

 • pénteken 8:30-13:30

Megközelítés:


Nagyobb térképre váltás

Hivatalunk

Főépület

 • Péli-Bodnár Erika

  Telefon: +36 1 353 0155/102 mellék, e-mail: elnokseg@bpbar.hu

  • a titkárság vezetője, az elnök és a főtitkár titkárnője
  • beérkező iratok, posta kezelése, elnöki levelezés
  • társszervekkel kapcsolatos levelezés
  • szakmai konferenciák szervezése
 • Harangozóné Palotás Éva 

  Telefon: +36 1 353-0155/128 mellék, e-mail: egyeztetes@bpbar.hu

   • a Budapesti Ügyvédi Kamara panaszügyeinek megbízott titkára és a mellé beosztott ügyvédek asszisztense
   • az Összeférhetetlenségi Bizottsághoz érkezett állásfoglalás kérések kezelése
   • etikai ügyek adminisztrációjának ellátása (“E” ügyszámú ügyek intézése)
  • az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése
  • az Etikai Bizottság üléseinek szervezése
  • a titkárságvezető helyettese
 • Aranyos Nándor

  Telefon: +36 1 353 0155/119 mellék, e-mail: konyvtar@bpbar.hu

   • tájékoztatás nyújtása a kamarai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól
   • a könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása
   • a számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása
   • számítógép-használat biztosítása, CompLex Jogtár kezelése
  • a könyvtár állományának folyamatos gyarapítása és szükségszerű apasztása
  • könyvtári és egyéb anyagok fénymásolása
  • élő irattár kezelés
 • Makray Balázs

  e-mail: uzemeltetes@bpbar.hu

   • a posta adminisztrációja
   • a Kamara gondnoki feladatainak ellátása
   • a Kamara működéséhez szükséges eszközök beszerzése
   • a Kamara termeinek bérbeadásával kapcsolatos teendők ellátása
   • intézményi közterületi várakozási engedélyekkel kapcsolatos felvilágosítás
   • a Kamara épületével kapcsolatos általános karbantartási munkák elvégzése
  • leltározással és selejtezéssel kapcsolatos teendők ellátása

  Lóránt Balázs/Debreczeni Zoltán

  Telefon: +36 1 353 0155/117 mellék, e-mail: porta@bpbar.hu

  • portaszolgálat
  • karbantartás

1055 Budapest, Szalay utca 7/A. szám alatti iroda

 • Fülöp Zsuzsanna

  Telefon: +36 1 353 0155, e-mail: szolgaltatas@bpbar.hu

  • telefonközpont kezelése
  • telefonos felvilágosítás
  • elektronikus aláíráshoz kapcsolódó engedélyek elkészítése
  • recepció

  Papp Tünde

  Telefon: +36 1 353 0155

  • központi recepció
  • telefonos és személyes felvilágosítás
  • elektronikus aláíráshoz kapcsolódó engedélyek elkészítése
  • kamarai nyomtatványok, tájékoztató anyagok kiosztása
 • Wodzinsky Andrásné

  Telefon: +36 1  353 0155/106 mellék, e-mail: fokonyvelo@bpbar.hu

  • a pénzügyi csoport vezetése
  • különféle beszámolók, mérlegek, kimutatások készítése
  • pénztár ellenőrzése
  • a Székház Kft. könyvelése
  • adó- és tb adminisztráció, bevallások egyeztetése
  • a Kamara költségvetésének előkészítése
  • átutalások jóváhagyása

  Medgyesiné Simai Zsuzsanna 

  Telefon: +36 1 353 0155/107 mellék, e-mail: tagdij@bpbar.hu

  • a kamara tagjai és nyilvántartottai tagdíjának és nyilvántartási díjának könyvelése
  • kamarai analitikus nyilvántartás és könyvelés
  • egyéb pénzügyi feladatok teljesítése

  Berki Gabriella 

  Telefon: +36 1 353 0155/133 mellék, e-mail: gabriella.berki@bpbar.hu

  • ügyvédek, ügyvédjelöltek, alkalmazott ügyvédek, külföldi jogi tanácsadók tagdíjának és nyilvántartási díjának könyvelés
  • egyéb pénzügyi feladatok teljesítése
  • számlázás

  Domoszlai Ágnes

  Telefon: +36 1 353 0155/112 mellék, e-mail: penztar@bpbar.hu

  • a Kamara pénztári feladatainak ellátása
  • egyéb pénzügyi feladatok teljesítése
 • Kicherer Nóra

  Telefon: +36 1 353 0155/109 mellék, e-mail: irodaugyek@bpbar.hu

  • szüneteléssel kapcsolatos ügyintézés
  • tevékenység folytatással kapcsolatos ügyintézés
  • lemondással, kérelemre történő törléssel kapcsolatos ügyintézés
  • ügyvédi iroda jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés
  • elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés

  dr. Szentes Árpád

  Telefon: +36 1 353 0155/126 mellék, e-mail: szekhely@bpbar.hu

  • székhelyek és alirodák engedélyezésével kapcsolatos felvilágosítás
  • ügyvédi felvételi kérelmek elbírálása székhely-megfelelőségi szempontból
  • székhelyváltozás megfelelőségének vizsgálata, ellenőrzése
  • székhely és/vagy aliroda engedélyezése

  Orsó-Kajos Erika

  Telefon: +36 1 353 0155/134 mellék, e-mail: felvetel@bpbar.hu

  • ügyvédi felvétellel kapcsolatos adminisztráció
  • alkalmazott ügyvédi felvétellel kapcsolatos adminisztráció
  • a Budapesti Ügyvédi Kamarába történő ügyvédi és alkalmazott ügyvédi átjegyzéssel kapcsolatos adminisztráció

  Dúl Bernadett

  Telefon: +36 1 353 0155/110 mellék, e-mail: felvetel2@bpbar.hu

  • ügyvédjelölti felvétellel kapcsolatos adminisztráció
  • ügyvédjelöltek munkáltatóváltozásával kapcsolatos ügyintézés
  • principálisi névjegyzék

  Király Melinda

  Telefon: +36 1 353 0155/155 mellék, e-mail: melinda.kiraly@bpbar.hu

  • kamarai jogtanácsosi felvétellel kapcsolatos adminisztráció
  • jogi előadói felvétellel kapcsolatos adminisztráció

  Fekete Éva

  Telefon: +36 1 353 0155/161 mellék, e-mail: eva.fekete@bpbar.hu

  • európai közösségi jogászi felvétellel kapcsolatos adminisztráció
  • külföldi jogi tanácsadói felvétellel kapcsolatos adminisztráció
  • irodagondnoki eljárással kapcsolatos ügyintézés
  • alkalmazott ügyvédek munkáltatóváltozásával kapcsolatos ügyintézés
  • más területi kamarába történő ügyvédi és alkalmazott ügyvédi átjegyzéssel kapcsolatos adminisztráció
  • angol nyelvű kamarai igazolások kiadása
 • Kamenszky Katalin

  Telefon: +36 1 353 0155/131 mellék, e-mail: oktatas@bpbar.hu

  • az Oktatási Bizottság asszisztense
  • az ügyvédiskolával kapcsolatos ügyek intézése
  • szakvizsgához szükséges és egyéb magyar nyelvű kamarai igazolások kiadása
  • elveszett/ellopott igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés

1054 Budapest, Szemere utca 10/A. szám alatti iroda

 • FIGYELEM! A Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaival és nyilvántartottaival szemben bejelentést kizárólag teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy legalább saját kézzel aláírt papíralapú okiratban lehet előterjeszteni!

  Domonkos Melinda

  Telefon: +36 1 353 0155/116 mellék, e-mail: fegyelmi@bpbar.hu

   • a fegyelmi ügyek adminisztrációjának ellátása (“F” ügyszámú ügyek intézése)
  • folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás
  • a Fegyelmi Bizottság üléseinek szervezése

  Király Éva

  Telefon: +36 1 353 0155/114 mellék, e-mail: panaszok@bpbar.hu

   • vizsgálati ügyek adminisztrációjának ellátása (“V” ügyszámú ügyek intézése)
   • előzetes panaszok adminisztrációja
  • panaszosok és panaszlott ügyvédek személyes meghallgatásánál jegyzőkönyv vezetése
  • folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás

  Szaniszló Lívia

1054 Budapest, Szemere utca 10., II. emelet alatti iroda

 • Balla Gábor

  Telefon: +36 1 353 0155/132 mellék, e-mail: segitseg@ugyvedikamara.hu

  • technikai segítségnyújtás

  Biricz Melinda

  Telefon: +36 1 353 0155/135 mellék, e-mail: szerkeszto@bpbar.hu

  • webes publikáció, interaktív weboldalak szerkesztése
  • online adatbázisok konfigurálása, menedzselése
  • a kamara heti hírlevelének szerkesztése
  • a kamarai honlap karbantartása
  • a kamarai konferenciákkal kapcsolatos ügyintézés

  Borbély Gábor

  • vezető fejlesztő

  Örkényi Ferenc

  • rendszergazda